QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Bên cạnh các khóa học đào tạo Public mở rộng cho nhiều doanh nghiệp, BGS Global Leadership Institute thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo In-house được thiết kế chuyên biệt theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp.

Để chương trình đào được triển khai hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp, dưới đây là quy trình thực hiện gồm 5 bước như sau:

 • [1]
  Thống nhất mục tiêu
  Tư vấn, thiết lập mục tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp.
 • [2]
  Thiết kế chương trình đào tạo
  Phân tích đặc điểm, nguồn lực của doanh nghiệp để chọn lọc những bài giảng hiệu quả nhất.
 • [3]
  Biên soạn bài giảng
  Thiết kế nội dung đào tạo khoa học, phù hợp với từng phòng ban kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại.
 • [4]
  Triển khai đào tạo
  Triển khai chương trình đào chuẩn cho doanh nghiệp, luôn luôn lắng nghe ý kiến của từng học viên.
 • [5]
  Đánh giá sau đào tạo
  Hỗ trợ doanh nghiệp phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ, nâng cao năng lực của từng thành viên.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Marketing & Thương Hiệu
 • Hoạch định chiến lược và kế hoạch
 • Ứng dụng Marketing hiện đại
 • Quản trị Thương hiệu chuyên nghiệp
 • Tư duy Marketing cho đội ngũ bán hàng và R&D
 • Lập kế hoạch Trade Marketing giúp tăng doanh số sales
 • Quản trị và xử lý khủng hoảng thương hiệu
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
 • Nâng cao kiến thức Shopper Marketing
 • Kỹ năng Merchandising hiệu quả trong tiếp thị sản phẩm
Bán hàng - Phân Phối - Chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng quản lý bán hàng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng trình bày sản phẩm thuyết phục
 • Kỹ thuật kết thúc bán hàng thành công
 • Xây dựng và phát triển mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng
 • Phương pháp xây dựng & phát triển hệ thống kênh phân phối
 • Kỹ năng bán hàng & chăm sóc khách hàng qua điện thoại
 • Kỹ năng huấn luyện đội ngũ bán hàng
Nhân lực & Nhân sự
 • Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển NNL chất lượng cao
 • Xây dựng & áp dụng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi
 • Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng dành cho cấp quản lý
 • Phương pháp tính lương 3P (C&B)
 • Phương pháp vận hành hệ thống BSC – KPIs
 • Phương pháp xây dựng định chuẩn chức danh
 • Kỹ thuật soạn lập hệ thống quản lý chuyên nghiệp
 • PR nội bộ cho doanh nghiệp – Vai trò của nhân sự
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả
 • Giảng viên nội bộ (Train the Trainer)
Kỹ năng chuyên nghiệp
 • Kỹ năng hoạch định & tổ chức công việc
 • Kỹ năng ủy thác hiệu quả & tạo động lực làm việc
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng
 • Phương pháp tư duy & kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Nâng cao năng lực quản trị dành cho Quản lý cấp trung
 • Xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp kinh doanh chuyên nghiệp
 • Kỹ năng quản lý cuộc họp hiệu quả
 • Kỹ năng giải quyết xung đột nội bộ
 • Kỹ năng giám sát và quản lý đội nhóm

Đăng ký tư vấn

Đội ngũ BGS Global Leadership Institute sẽ liên hệ trực tiếp để cung cấp thông tin chi tiết về chương trình đào tạo