ThS. NGÔ MINH VIỆT

Nguyên Giám đốc Marketing Nutifood

Ông có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực F&B (THP, Dutch Lady, NUTIFOOD, Jupiter Food, FIT drink) và Hospital & Investment. Bên cạnh đó, ông còn chuyên về quản lý Marketing, Quản lý thương hiệu, phát triển sản phẩm mới, lập kế hoạch tăng trưởng, truyền thông tích hợp, đào tạo, thiết lập quy trình.

Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Marketing Director tại Tân Hiệp Phát Group; Brand Manager tại Dutch Lady Vietnam; Business Development Director tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc; Marketing Director tại Công ty Cổ phần Nutifood; Marketing Director tại Công ty Nước giải khát Khánh Hòa (Beverage FIT); Marketing Manager tại Công ty Cổ phần Protrade; …

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc BrainGroup
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Nguyên Giám đốc Marketing Nutifood
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm