Lịch khai giảng

TÊN KHOÁ HỌCGIỜ HỌCNGÀY KHAI GIẢNGHÌNH THỨCHỌC PHÍ
Tự Động Hóa Công Việc Với AI Tạo Sinh 03h/buổi


06/07/2024 Online 499.000VNĐ
Phát Triển Lãnh Đạo Tiềm Năng Thứ 2-4-6
(18h30 - 21h00)
28/06/2024 Online
Offline
12.800.000VNĐ
12.800.000VNĐ
BỘ 3 QUYỀN LỰC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Thứ 3,4,5
(19h00 - 21h30)
Online 3.000.000VNĐ
Mini MBA For Core Team Thứ 2-4-6
(18h30 - 21h00)
Offline 12.800.000VNĐ
Business Process Efficiency Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
19h00-21h30
Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Sales & Marketing Strategy Thứ 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7
(19h00 - 21h30)
Online
Offline
4.200.000VNĐ
5.900.000VNĐ
BSC-KPIs Management Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
(19h00 - 21h30)
Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Competency Assessment Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
(19h00-21h30)
Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Corporate Culture Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
(19h00-21h30)
09/08/2024 Online 3.500.000VNĐ
Organizational Structure Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7 Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ