Giảng viên

Chuyên gia đào tạo của BGS Global Leadership Institute là những lãnh đạo, quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn ở Việt Nam, có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn về quản trị và phương pháp giảng dạy hiện đại.

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG