MINI MBA FOR CORE TEAM
KHÓA ĐÀO TẠO IN-HOUSE CHO DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP BẠN CÓ ĐANG GẶP VẤN ĐỀ

– Doanh thu không đạt như mong đợi

– Tầm nhìn 5 năm chưa rõ ràng

– Thiếu chỉ số sức khoẻ công ty và phòng ban

– Chưa có kế hoạch hành động cụ thể

– Phối hợp giữa các phòng ban chưa tốt.

– Hệ thống quản lý chưa hoàn chỉnh

– Quản lý thiếu năng lực quản trị

– Lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt không có tiếng nói chung trong quản trị doanh nghiệp

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Mini MBA For Core Team là chương trình đào tạo dành riêng đội ngũ nòng cốt Doanh nghiệp. Khóa học được đúc kết từ mô hình BGS Global (Business Growth System Global), mô hình kiến tạo lực đẩy tăng trưởng dành cho Doanh nghiệp được triển khai ứng dụng tại nhiều Doanh nghiệp. Đây là mô hình quản trị được nghiên cứu phát triển bởi hội đồng Chuyên gia BGS Global (BGS Global Expert Council – BGEC) đến từ Hoa Kỳ, Canada, Singapore và Việt Nam.

 

– Với phương pháp trực quan thực tế, mô hình BGS Global giúp doanh nghiệp dễ dàng ứng dụng thông qua 6 Key Components và 8 Key Solutions tạo nên giá trị của một doanh nghiệp. Đây là công trình nghiên cứu độc đáo giúp Lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Play Video

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: HOẠCH ĐỊNH TẦM NHÌN & CHIẾN LƯỢC

👉 Tại sao nhiều doanh nghiệp không tăng trưởng

👉 Thiết kế bảng Tầm nhìn Doanh nghiệp

👉 Phân tích Dashboard – Đo lường sức khỏe công ty

👉 Ra quyết định lựa chọn chiến lược kinh doanh

Phần 2: XÂY DỰNG & TỐI ƯU HOÁ CƠ CẤU TỔ CHỨC

👉 Phân tích chuỗi giá trị công ty

👉 Xây dựng cơ cấu tổ chức công ty tối ưu

👉 Xây dựng ma trận chức năng nhiệm vụ

Phần 3: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC THI

👉 Xây dựng mục tiêu công ty theo BSC

👉 Xây dựng giải pháp thực hiện mục tiêu

👉 Xây dựng kế hoạch hành động theo mục tiêu Công ty

Phần 4: CHIẾN LƯỢC SALES & MARKETING

👉 Thu thập thông tin lập chiến lược kinh doanh

👉 Phân tích về thông tin khách hàng

👉 Phân tích về thương hiệu

👉 Phân tích về sản phẩm

👉 Hoàn thiện chiến lược Sales và Marketing

Phần 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH

👉 Chuẩn hóa quy trình liên phòng ban

👉 Chuẩn hóa quy trình cho từng phòng ban

👉 Ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý hệ thống

Phần 6: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ - TÀI SẢN QUAN TRỌNG NHẤT

👉 Năng lực của đội ngũ

👉 Định biên nhân sự hiệu quả

👉 Lập kế hoạch đào tạo

Phần 7: BSC-KPI - GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

👉 Ý nghĩa và phương pháp KPI chuẩn theo mô hình BGS Global

👉 Xây dựng BSC – KPI cho toàn công ty

👉 Hướng dẫn xây dựng mục tiêu KPI cho các nhân/phòng ban

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng

25/08/2023

Số buổi

9 Buổi

Thời gian

Thứ 2-4-6 (18h30 - 21h00)

Hình thức

Online

Học phí

Online: 9.000.000VNĐ

GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN

ThS. DAVID TAN NGUYEN

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark

ThS. BẾ HUỲNH BÍCH TRÂM

Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group

Mr. TRƯƠNG QUỐC BẢO

Phó Tổng Giám đốc BrainGroup

ThS. PHẠM MỸ LINH

CPO Hoa Sen Việt Group

ThS. LÊ KIM TÚ

Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông

Ms. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup

TS. HỒ HÁN DÂN

CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh

TS. NGUYỄN ĐỊNH

Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ