TỦ SÁCH BGS GLOBAL

Sách lực đẩy tăng trưởng theo mô hình BGS Global

Là toàn bộ những trải nghiệm thực tế của tác giả sau hơn 20 năm làm tư vấn doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam (SMEs).

Cẩm nang từ BGS Global Leadership Institute