ĐẶNG VŨ HÙNG

Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group

Ông sở hữu trong tay bằng Tiến sĩ Dệt và hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group. Ngoài ra, cũng giữ nhiều  chức vụ khác như Tổng giám đốc của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT), đồng thời cũng là Thành viên HĐQT của tập đoàn này; Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May 10 – CTCP (M10) từ tháng 5/2020.

Ban cố vấn

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
Xem thêm
Tổng Giám đốc Saigon Co.op
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT VIETRAVEL
Xem thêm
Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam
Xem thêm
Tổng giám đốc Công ty Kido
Xem thêm
Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group
Xem thêm
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Xem thêm