HOÀNG TRUNG SƠN

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến

Hiện ông Hoàng Trung Sơn đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt nam (VPPA).

Công ty TNHH giấy và bao bì Đồng Tiến được thành lập từ năm 1994 tại TP.Hồ Chí Minh bởi một nhóm sinh viên chuyên ngành giấy (Đại học Bách Khoa Hà Nội) vốn rất tâm huyết, yêu nghề và nhiều hoài bão mà dẫn đầu là ông Hoàng Trung Sơn. Trải qua 25 năm hoạt động, Đồng Tiến đã trở thành một trong những đơn vị phát triển bền vững cùng các dự án bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên

Ban cố vấn

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
Xem thêm
Tổng Giám đốc Saigon Co.op
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT VIETRAVEL
Xem thêm
Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam
Xem thêm
Tổng giám đốc Công ty Kido
Xem thêm
Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group
Xem thêm
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Xem thêm