MAI HỮU TÍN

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I

Hiện ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc U&I. Ngoài ra, ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí như Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2011-2014; Đại biểu Quốc hội Khóa XII – XIII; Phó Chủ tịch Trung Ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân;Chủ tịch Liên Đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới.

Ông cũng là Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập KienlongBank kể từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT KienlongBank từ ngày 26/4/2018 đến nay.

Ban cố vấn

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
Xem thêm
Tổng Giám đốc Saigon Co.op
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT VIETRAVEL
Xem thêm
Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam
Xem thêm
Tổng giám đốc Công ty Kido
Xem thêm
Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group
Xem thêm
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Xem thêm