NGÔ VI ĐỒNG

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Ông Ngô Vi Đồng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống, khoa Máy tính Điện tử trường Đại học Bách Khoa Donetsk, Ukraine (Liên Xô cũ) năm 1982. Ông đã kinh qua các vị trí công tác với vai trò chuyên gia kỹ thuật, thành viên Ban Giám đốc công ty công nghệ hàng đầu Việt nam trước khi thành lập HPT. Hiện ông, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT và Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA).

Ban cố vấn

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
Xem thêm
Tổng Giám đốc Saigon Co.op
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT VIETRAVEL
Xem thêm
Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam
Xem thêm
Tổng giám đốc Công ty Kido
Xem thêm
Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group
Xem thêm
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Xem thêm