ThS. DAVID TAN NGUYEN

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark

Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Marketing năm 2005, hiện nay Ông đang đảm nhận vị trí Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển kinh doanh, Marketing, Thương hiệu, Hệ thống quản lý, Văn hoá Doanh nghiệp…

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân đã từng giữ các vị trí Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc Marketing, Giám đốc Thương hiệu, cho các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước…. Tại Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân đã tham gia vào các dự án tư vấn và đào tạo Marketing, Thương hiệu, Quản trị Doanh nghiệp cho các tập đoàn: Tập đoàn FPT, Tập đoàn VNG, Tập đoàn Long Thành, Tập đoàn Đồng Tâm, Tập đoàn Sao Mai, Tập đoàn Bitex, Vĩnh Hoàn, Roto Mentholatum, Dược Hậu Giang, Traphaco, Fiditour, Padanus, Givral, DKSH, Bristish Council, Tiger, Vinasoy, Thạch Bích, Bia Dung Quất, Ladophar, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng, Tập đoàn Phát Đạt, Tập đoàn Đất Xanh, Tập đoàn Nam Long, CityLand, Bản Việt, Ricon, Becamex TDC, Boho, SJC, Sài Gòn Food, Bột Giặt Lix, Việt Tiến, An Phước, Thái Tuấn, Belluni, Valentino Creations, Vietjet, HTV, Saigontel, VACS, Tập đoàn Việt An, TST Tourist, AST… Ông điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hóa doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên.

Ngoài ra, Ông là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,… Ông thường hoạt động xã hội và chia sẻ kinh nghiệm điều hành cho CEO của các doanh nghiệp. Ông Tân hiện nay là Chủ tịch Uỷ Ban Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp, Chủ tịch CLB Giảng viên Doanh nhân tại Tp.HCM