TRẦN LỆ NGUYÊN

Tổng giám đốc Công ty Kido

Ông Trần Lệ Nguyên hiện là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (KDC), ông cũng là một trong những người sáng lập nên tập đoàn nổi tiếng trong ngành bánh kẹo này tại Việt Nam. Ngoài vai trò Chủ tịch VDSC và Tổng giám đốc Tập đoàn Kido, ông Nguyên còn là thành viên HĐQT của nhiều doanh nghiệp khác như Tập đoàn Thiên Long, Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam, Công ty Dầu thực vật Tường An, Công ty Thực phẩm Đông lạnh Kido.

Ban cố vấn

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Gốm sứ Minh Long
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I
Xem thêm
Tổng Giám đốc Saigon Co.op
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT VIETRAVEL
Xem thêm
Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam
Xem thêm
Tổng giám đốc Công ty Kido
Xem thêm
Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group
Xem thêm
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Xem thêm