ThS. BẾ HUỲNH BÍCH TRÂM

Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group

Bà tốt nghiệp Global MBA tại Vương quốc Anh, được công nhận “Chartered Level 7 – cấp độ CEO, Giám Đốc cấp cao – về Quản Trị Chiến Lược và Lãnh Đạo”, cấp bởi Viện Thực Hành Quản Trị Kinh Doanh (CMI) của Vương quốc Anh. Bà có 13 năm kinh nghiệm làm việc về Quản trị Marketing, Quản trị chiến lược, Quản lý thương hiệu, Truyền thông … trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh. Hiện bà là Business Unit and Marketing Manager – Confectionary tại KIDO Group.