ThS. BẾ HUỲNH BÍCH TRÂM

Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group

Bà tốt nghiệp Global MBA tại Vương quốc Anh, được công nhận “Chartered Level 7 – cấp độ CEO, Giám Đốc cấp cao – về Quản Trị Chiến Lược và Lãnh Đạo”, cấp bởi Viện Thực Hành Quản Trị Kinh Doanh (CMI) của Vương quốc Anh. Bà có 13 năm kinh nghiệm làm việc về Quản trị Marketing, Quản trị chiến lược, Quản lý thương hiệu, Truyền thông … trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh. Hiện bà là Business Unit and Marketing Manager – Confectionary tại KIDO Group.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc BrainGroup
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm