TS. NGUYỄN ĐỊNH

Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên ngành HR, là chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo đạt Chứng nhận Chuyên nghiệp Cấp cao (SHRM-SCP) của Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự SHRM (Society for Human Resource Management) của Hoa Kỳ.

Ông gắn bó với nghề nhân sự từ cuối năm 1998 cho đến nay, trong đó có hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò quản trị viên cao cấp. . Ngoài ra, ông Định còn là một chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm về đào tạo và huấn luyện các kỹ năng quản trị và lãnh đạo. Ông cũng là giảng viên thỉnh giảng môn Quản trị Nhân Sự của một số trường Đại học và Trung tâm Đào tạo tại TP.HCM.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm