Mr. NGUYỄN HẢI

Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông

Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông thuộc lĩnh vực Truyền hình, Sự kiện và Quảng cáo tại Đông Tây Promotion, Novel Production, Showman Media.

Ông tham gia nhiều dự án tư vấn theo mô hình BGS Global cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam.

Điều ông tâm đắc là những giá trị tích lũy được từ kinh nghiệm điều hành, tạo ra dấu ấn kết hợp với các mô hình kinh doanh khai thác các format hiện đại, đa dạng mang lại giá trị tăng trưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc BrainGroup
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm