Mr. NGUYỄN HẢI

Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông

Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông thuộc lĩnh vực Truyền hình, Sự kiện và Quảng cáo tại Đông Tây Promotion, Novel Production, Showman Media.

Ông tham gia nhiều dự án tư vấn theo mô hình BGS Global cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam.

Điều ông tâm đắc là những giá trị tích lũy được từ kinh nghiệm điều hành, tạo ra dấu ấn kết hợp với các mô hình kinh doanh khai thác các format hiện đại, đa dạng mang lại giá trị tăng trưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam.