Ms. NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup

Bà có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp, Hệ thống quản trị doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch vận hành kinh doanh hàng năm (AOP), …

Bà tham gia tư vấn các dự án: VIMID, PPJ Group, Hawee, Tập đoàn DIC, Tratimex Group, Amber Capital, Hà Lan, ADI, Nhà Phú Nhuận, Minh Hiếu Hưng Yên, Cát Tường, City Land, Natrue Food, Bitex, Huychi, Công ty Belluni, VACS (Vietnam Airline), Ánh Sao Thiên (AST), Tập đoàn DIC, Kỹ thuật DAT, DKRA Vietnam, Dược phẩm OPC, Dược Bidiphar, Xây dựng Khang Hy, Phong Phú (PPJ), Phong Liên, Tâm Thịnh Vượng, Inox Thành Phát,…

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm