ThS. DAVID TAN NGUYEN

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing năm 2005, hiện nay ông là Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển kinh doanh, Marketing, Thương hiệu, Hệ thống quản lý, Văn hoá Doanh nghiệp… ThS. David Tan Nguyen đã từng giữ các vị trí Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Marketing, Giám đốc Thương hiệu, cho các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước….

Đồng thời, ông điều hành hơn 500 dự án tư vấn về Phát triển Kinh doanh, BSC-KPI, Văn hóa doanh nghiệp và tổ chức đào tạo cho hơn 58.000 học viên. Ngoài ra, ông còn là chủ nhiệm các đề án tư vấn phát triển thương hiệu địa phương và thương hiệu mạnh doanh nghiệp theo đơn đặt hàng của UBND các tỉnh, các Sở ngành của các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hải Phòng,…

Ông thường hoạt động xã hội và chia sẻ kinh nghiệm điều hành cho CEO của các doanh nghiệp. Ông Tân hiện nay là Chủ tịch Uỷ Ban Tư vấn Phát triển Doanh nghiệp, Chủ tịch CLB Giảng viên Doanh nhân tại TP.HCM

Hành động là quyết định quan trọng tạo ra tăng trưởng
vượt trội cho doanh nghiệp.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc BrainGroup
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm