ThS. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

Giám đốc BGS Global Vietnam

Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Nguồn Nhân Lực. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Quản trị Nguồn Nhân Lực, Xây dựng Hệ thống quản lý, Đánh giá Năng lực, BSC-KPIs, Lương 3P…

Bà tham gia tư vấn các dự án: DKRA Vietnam, Vạn Đức Tiền Giang, Tập đoàn DIC, I Buy Beauty, TCM, Dược Bidiphar, Phong Phú (PPJ), Phong Liên, Tratimex, Amber capital, OPC, Thành Phát,…

Hiện bà là Giám đốc BGS Global Vietnam. Đồng thời, bà cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc Gia – KV Phía Nam (VCCI).

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm