ThS. NGUYỄN THỊ XUÂN NƯƠNG

Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc

Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị nhân sự, xây dựng hệ thống vận hành, phát triển đội ngũ ở các lĩnh vực ngành nghề: Xây dựng, trang trí quảng cáo, dịch vụ tư vấn và đào tạo, sản xuất, thương mại dịch vụ…. Bà cũng là thành viên của Hội đồng tư vấn khởi nghiệp quốc gia phía Nam, với vai trò là thành viên và Mentor cho các chương trình phát triển kỹ năng, ươm mầm doanh nhân cho các sinh viên và các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp.

Hiện bà là Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc BrainGroup
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm