ThS. PHẠM MỸ LINH

CPO Hoa Sen Việt Group

Bà từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập Đoàn CT Group, CPO tại Hoa Sen Việt Group, Tân Hiệp Phát, Ab Mauri Vietnam, Remote Resources Vietnam, Wipro Unza, Thai Corp International,…Bà đã từng tư vấn chiến lược, tập trung vào tái cơ cấu, xây dựng năng lực tổ chức, tuyển dụng, quản trị thành tích, phát triển con người cho các tập đoàn, công ty dưới hình thức tư vấn: Hoa Sen Việt Group (bán lẻ – 105 cửa hàng); Quảng cáo Quân Minh Hải; TNHH Grenntek; HD Việt, Công ty TNHH Coffee beans & Tealeaf; Công ty TNHH Subway.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc BrainGroup
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm