ThS. TRƯƠNG NHƯ HOA

Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung

Bà tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật Kinh doanh, Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

Bà từng nắm giữ các chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Đối ngoại, Giám đốc Nhân sự, Phó ban Kiểm soát, Trưởng ban Luật, Trưởng ban ISO tại các Công ty về lĩnh vực tư vấn – thiết kế – xây dựng, sản xuất, công nghệ, dược … các công ty bà tham gia làm việc Công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico), Công ty CP TV TK XD Công nghiệp (IDCo), Công ty CP Quốc Huy Anh, Công ty SX TM Sài Gòn (SMC), Công ty CP Truyền thông Mặt tiền Á Châu (AMF)…

Hiện bà Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung và là chuyên gia BGS Global.

Giảng viên BGS Global Leadership Institute

Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Business Unit and Marketing Manager - Confectionary KIDO Group
Xem thêm
CPO Hoa Sen Việt Group
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty Rạng Đông
Xem thêm
Phó Tổng Giám đốc Thường trực BrainGroup
Xem thêm
CEO Công ty Mỹ phẩm Hatomugi Quốc Dĩnh
Xem thêm
Chuyên gia Đào tạo, Huấn luyện và Tư vấn Quản trị Nhân sự và Kỹ năng Lãnh đạo
Xem thêm
Giám đốc BGS Global Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nguồn nhân lực Hạnh phúc
Xem thêm
Chuyên gia tư vấn & đào tạo Marketing, Truyền thông tại BrainMark Vietnam
Xem thêm
Giám đốc Điều hành sản xuất truyền thông
Xem thêm
Giám đốc Công ty TNHH TV TK XD Hoàng Trung
Xem thêm