MÔ HÌNH BRAINBOS

BRAINBOS® LÀ GÌ?

BrainBOS® (Brain Business Operating System) là mô hình quản trị tiên tiến tạo Sức mạnh tăng trưởng™ với 7 yếu tố then chốt (7 key components) và 10 công cụ (10 tools) tạo nên giá trị của một doanh nghiệp.

Chương trình tư vấn này đã được BrainMark đưa về hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam, cùng các Doanh nghiệp Việt Nam tạo Sức mạnh tăng trưởng™, đạt những mục tiêu quan trọng do Lãnh đạo Doanh nghiệp đưa ra.

7 YẾU TỐ THEN CHỐT

1. Tầm nhìn

2. Cấu trúc

3. Con người

4. Sản phẩm

5. Hệ thống

6. Thực thi

7. Văn hóa

10 CÔNG CỤ QUAN TRỌNG

A1. BrainVIS

A2. BrainCRS

A3. BrainPSM

A4. BrainAOP

A5. BrainCOM

A6. BrainBMS

A7. BrainKPI/OKR

A8. Brain3PS

A9. BrainAUD

A10. BrainCOC

Nếu Tầm nhìn được ví như mái nhà thì Văn hóa chính là nền móng. Nhà muốn vững phải có các trụ đỡ. Cấu trúc, Sản phẩm, Con người, Hệ thống, Thực thi chính là 5 trụ đỡ kiên cố tạo nên Ngôi nhà quản trị BrainBOS®. Nếu kiến tạo thành công ngôi nhà này thì các CEO có thể điều hành doanh nghiệp một cách nhẹ nhàng hơn.