ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – THƯỚC ĐO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ

Đội ngũ mang tính quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần bố trí đúng người, đúng việc trong công ty của bạn. Đúng người nghĩa là con người phù hợp với văn hóa công ty, đúng việc có nghĩa là con người có năng lực phù hợp với công việc được giao. Muốn vậy doanh nghiệp cần sử dụng hệ thống đánh giá năng lực để có giải pháp phát triển nguồn nhân lực.

Năng lực là gì?

Năng lực là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ. Năng lực được thể hiện qua quá trình thực hiện công việc của từng nhân viên. Năng lực được đánh giá thông qua quá trình quan sát và đo lường hiệu quả công việc. Thông thường, một nhân viên có năng lực tốt thì hiệu quả công việc đạt sẽ cao. Nếu nhân viên không có năng lực, hoặc năng lực yếu mà kết quả lại cao thì đó là sự may mắn.

Năng lực là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ
Năng lực là sự kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ

Cách xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực 

Hệ thống đánh giá năng lực sẽ giúp bạn:

  • Tuyển dụng đúng người, đúng việc
  • Trả lương công bằng, theo thị trường 
  • Đào tạo đúng năng lực từng người
  • Thăng tiến, xây dựng đội ngũ kế thừa 
  • Phát triển bản thân

Hệ thống Đánh giá năng lực được xem là đỉnh cao của quản trị nhân sự. Để xây dựng Hệ thống năng lực, đánh giá năng lực, bạn cần xây dựng Từ điển Năng lực, Khung năng lực và triển khai Đánh giá năng lực. Nội dung cụ thể như sau:

  • Đầu tiên là Từ điển Năng lực, bạn cần quan tâm đến Từ điển Năng lực Chung dành chung cho toàn công ty, được xây dựng dựa trên Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Văn hóa doanh nghiệp. 
  • Kế đến là Từ điển Năng lực Chuyên môn dành cho từng vị trí chuyên môn, bộ từ điển này được xây dựng chi tiết trên từng kiến thức công việc của từng vị trí. 
  • Tiếp theo là Từ điển Năng lực Bổ trợ – tức những kỹ năng cần có để bổ trợ cho năng lực chuyên môn. 
  • Cuối cùng là Từ điển Năng lực Quản lý dành cho quản lý các cấp.  

Xây dựng Từ điển Năng lực xong là lúc bạn có thể lên Khung năng lực để chuẩn bị cho quá trình Đánh giá năng lực. Việc Đánh giá năng lực thường được tổ chức mỗi năm một lần. Kết quả Đánh giá năng lực sẽ giúp bạn nhìn lại toàn cảnh bức tranh năng lực, có cơ sở hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty. 

Năng lực là một trong những yếu tố được đề cao. Nếu đội ngũ không có năng lực thì tất cả những mong đợi của bạn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Không thực thi thì mọi kế hoạch chỉ mãi nằm trên giấy. Mà cơ sở của thực thi lại chính là năng lực của đội ngũ. 

Nếu bạn bố trí nhân sự không “đúng người” và không “đúng việc” thì bạn luôn đau khổ với con người trong doanh nghiệp. Tham gia ngay khóa học “Competency Assessment: Đánh giá năng lực” để trang bị cho bạn những phương pháp và quy trình xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực hiệu quả.

Chỉ với 3 buổi học, bạn sẽ được học trực tiếp với chuyên gia về những nội dung sau: Phương pháp xây dựng định chuẩn chức danh, Quy trình đánh giá năng lực và Từ điển năng lực và ứng dụng năng lực.

Tham khảo chi tiết khóa học “Competency Assessment: Đánh giá năng lực”: Tại đây

BGS Global Leadership Institute.