VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – NỀN MÓNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TỒN

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp. Nếu một tổ chức thiếu văn hóa doanh nghiệp sẽ rất khó đứng vững trên thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Cùng BGS Global Leadership Institute tìm hiểu về vai trò và cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bài viết dưới đây.

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị chuẩn mực về niềm tin, đạo đức, nguyên tắc, cách nhận thức, phương pháp tư duy, hành vi ứng xử được đưa ra thống nhất từ tư tưởng đến hành động trong toàn doanh nghiệp. 

Ở các tập đoàn, công ty lớn, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được chú trọng vì đó là sức mạnh tinh thần tạo nên một tập thể vững mạnh, một tài sản vô giá góp phần tạo nên sự khác biệt và trường tồn cho doanh nghiệp. 

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản được bồi đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần xây dựng một nền tảng văn hóa vững chắc. Văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng thu hút nhân sự, tạo sự gắn kết và trung thành trong đội ngũ nhân sự. 

Tâm lý chung, ai cũng muốn làm việc cho những doanh nghiệp có danh tiếng, có môi trường làm việc tốt. Chính vì vậy, một doanh nghiệp có văn hóa tích cực sẽ thuận lợi hơn trong việc chiêu mộ và giữ chân người lao động. 

Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ lãnh đạo

Nếu xem doanh nghiệp là một con người thì văn hóa doanh nghiệp chính là linh hồn, là yếu tố chi phối toàn bộ sức sống và sự phát triển của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp giống như tính cách và đời sống tinh thần của con người, ảnh hưởng đến lối sống hành vi của người đó. 

Văn hóa luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp và bắt đầu từ tư tưởng của người lãnh đạo, được tập thể công ty đón nhận, tuân thủ. Cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm, giá trị của doanh nghiệp. Do vậy, có thể xem văn hóa là linh hồn và là tài sản vô hình vô giá của doanh nghiệp. 

Văn hóa là linh hồn và là tài sản vô hình vô giá của doanh nghiệp. 
Văn hóa là linh hồn và là tài sản vô hình vô giá của doanh nghiệp. 

Ở các tập đoàn, công ty lớn, văn hóa giúp người lãnh đạo điều phối và kiểm soát hành vi của nhân viên bằng các quy trình, quy định, chuẩn mực. Không chỉ vậy, việc xây dựng văn hóa còn giúp doanh nghiệp gắn kết đội ngũ, giảm xung đột nội bộ, tạo động lực làm việc và gia tăng tính cạnh tranh,… Các doanh nghiệp thành công thường có cách ứng xử đẹp với nội bộ, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Và đây chính là bản sắc riêng góp phần tạo nên uy tín thương hiệu. 

Trên thực tế, văn hóa luôn tồn tại khách quan và doanh nghiệp nào cũng có văn hóa của riêng mình. Chỉ có điều văn hóa ấy được thể hiện như thế nào và doanh nghiệp có biết cách chắt lọc, giữ gìn và phát huy hay không. Văn hóa doanh nghiệp không phải là cái gì to tát mà thường bắt nguồn từ những gì nhỏ nhất, cụ thể nhất, tuyệt đối không hô hào chung chung.

Sáu bước then chốt xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tại Việt Nam khái niệm văn hóa doanh nghiệp không mới, nhưng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vẫn còn khá mới mẻ và chưa được đầu tư một cách bài bản. Nói cách khác, chính xác hơn là các chủ doanh nghiệp đã nghĩ tới việc xây dựng văn hóa, nhưng còn khá lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu và xây dựng như thế nào cho có hiệu quả. 

Theo BGS Global Leadership Institute quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp bạn cần trải qua 6 bước: 

  1. Xây dựng Hệ tư tưởng doanh nghiệp
  2. Soạn lập và Thiết kế Sổ tay Văn hóa
  3. Thiết kế công cụ truyền thông
  4. Truyền thông văn hóa
  5. Huấn luyện văn hóa
  6. Đánh giá tuân thủ văn hóa

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn phụ thuộc vào Tầm nhìn và quyết tâm của người đứng đầu. Tuy nhiên, mong muốn ấy chỉ trở thành hiện thực khi nhân viên hiểu và áp dụng nhuần nhuyễn vào hành động. Chính vì vậy, khâu quan trọng nhất trong cả hành trình xây dựng là huấn luyện và truyền thông văn hóa. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp xây dựng văn hóa – nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững, Viện Lãnh đạo BGS Global đã mang đến khóa học “Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp” với 3 buổi học trực tiếp với chuyên gia về những nội dung chính sau:

  • Buổi 1: Văn hóa doanh nghiệp – Bản sắc riêng của doanh nghiệp
  • Buổi 2: Quản trị sự thay đổi trong văn hóa doanh nghiệp
  • Buổi 3: Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tham khảo chi tiết khóa học “Corporate Culture – Văn hóa doanh nghiệp”: Tại đây.

BGS Global Leadership Institute.