[BÁO VĨNH LONG] XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Sáng 25/11/2022, Sở Công thương kết hợp với Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long và BGS Global Việt Nam tổ chức hội nghị: “Giải pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh và hệ thống quản trị doanh nghiệp theo mô hình BGS Global”.

BGS Global là mô hình kiến tạo lực đẩy tăng trưởng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do Hội đồng chuyên gia BGS Global, gồm các chuyên gia đến từ Canada, Hoa Kỳ, Singapore và Việt Nam nghiên cứu phát triển. Qua đó giúp lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đại biểu dự hội nghị cũng đã có những chia sẻ về giải pháp xây dựng hệ thống quản trị và thương hiệu doanh nghiệp theo mô hình BGS Global, các giải pháp xây dựng kế hoạch năm 2023 hiệu quả,…

BGS Global cũng công bố dự án tài trợ cho 1.000 thanh niên khởi nghiệp theo mô hình BGS Global cho 50 tỉnh, thành phố, trong đó có Vĩnh Long. Dự án sẽ giúp thanh niên khởi nghiệp có được tầm nhìn và mục tiêu 5 năm được hoạch định cụ thể, có phương pháp kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược chức năng; kế hoạch hành động liên kết với kế hoạch ngân sách…BGS Global sẽ tài trợ công tác huấn luyện, tài trợ tài chính, quản trị cho thanh niên và sinh viên tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Vĩnh Long