KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “MINI MBA FOR CORE TEAM 01″

Ngày 4/2/2023, BGS Global Leadership Institute tiếp tục khai giảng Khóa học “Mini MBA For Core Team: Khai Phóng Năng Lực Quản Trị” cho khóa Mini MBA For Core Team 01 với sự tham gia của các bạn học viên đến từ nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Trong buổi học đầu tiên, các bạn học viên đã được ThS. David Tan Nguyen – Chủ tịch BrainGroup đào tạo về cách xây dựng tầm nhìn và chiến lược cho doanh nghiệp. Đồng thời, được trực tiếp thảo luận với chuyên gia về các vấn đề về quản trị mà doanh nghiệp thường xuyên gặp phải.

Điều này giúp cho chuyên gia và học viên hiểu được mong muốn và kỳ vọng giữa hai bên. Từ đó, giúp học viên tìm kiếm được những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng mô hình BGS Global.

Các học viên của khóa học Mini MBA for Core Team sẽ trải qua 9 buổi học với nội dung như sau:

Buổi 1: Hoạch định tầm nhìn và chiến lược.
Buổi 2: Xây dựng và tối ưu hóa cơ cấu tổ chức.
Buổi 3: Xây dựng kế hoạch thực thi.
Buổi 4 & 5 : Xây dựng chiến lược Sale & Marketing.
Buổi 6: Xây dựng hệ thống quy trình vận hành.
Buổi 7: Xây dựng đội ngũ – Tài sản quan trọng nhất.

Buổi 8: BSC – KPI – Giải pháp đánh giá hiệu quả công việc.
Buổi 9: Tổng kết & Trao chứng nhận

BGS Global Leadership Institute.