KHAI GIẢNG KHÓA HỌC “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP” 2024

Tối ngày 13/03/2024, buổi học đầu tiên của chương trình đào tạo 3 buổi “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP” đã diễn ra với sự có mặt hơn 25 anh chị học viên là CEO, giám đốc nhân sự của các công ty. Đây là khóa học online về Văn Hóa Doanh Nghiệp (VHDN) DUY NHẤT được tổ chức trong năm 2024, và do ThS. David Tan Nguyen – Chủ tịch BrainGroup và Giám đốc chiến lược BrainMark Vietnam trực tiếp giảng dạy.

Nội dung chính của Buổi 1, học viên được tìm hiểu về ý nghĩa của VHDN, tại sao lại được gọi là Bản sắc riêng của mỗi doanh nghiệp. Thực tế là rất nhiều doanh nghiệp có “Văn” nhưng chưa có “Hóa”. Thì trong buổi học đã được giải thích rõ thông qua hướng dẫn chi tiết bằng biểu đồ và ví dụ bằng những trường hợp cụ thể.

Để tạo ra doanh nghiệp có khả năng gắn kết cao, cần hiểu rõ những yếu tố cấu thành VHDN. Bằng kinh nghiệm thực tiễn, ThS. David Tan Nguyen phân tích rõ về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi. Sau đó là tầm quan trọng của hệ tư tưởng đến văn hóa doanh nghiệp. Tại sao phong cách của người lãnh đạo có thể ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp cũng là một điểm thú vị khiến nhiều học viên hào hứng đặt câu hỏi.

Đến 2 buổi học tiếp theo, các anh chị học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể tự tin hơn trong việc xây dựng và triển khai VHDN. Các chủ đề quan trọng sẽ được hướng dẫn bao gồm:

  • BUỔI 2: QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  • BUỔI 3: CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

BGS Global Leadership Institute xin chúc tất cả các anh chị học viên học tập hiệu quả và có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt khóa học!

Tham khảo chi tiết khóa học Văn hóa Doanh Nghiệp tại: https://bgsglobal.edu.vn/khoa-hoc/van-hoa-doanh-nghiep-tinh-hoa-trong-quan-tri-doanh-nghiep/

BGS Global Institute Vietnam.