TỔNG KẾT VÀ GIAO LƯU KHÓA MINI MBA FOR CORE TEAM – KHÓA BGS MBA 04

Tối ngày 07/8/2023, Khóa BGS MBA 04 đã diễn ra buổi tổng kết sau 8 buổi với 9 chuyên đề và giao lưu giữa anh/chị học viên và ThS. David Tan Nguyen – chuyên gia BGS Global.

Khóa học cung cấp cho các anh/chị học viên hệ thống kiến thức cốt lõi và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực quản trị để áp dụng tốt vào công việc. Cũng như khơi dậy khả năng lãnh đạo tiềm tàng và tự tin hơn trong việc ra quyết định điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt sự thành công của doanh nghiệp.

ThS. David Tan Nguyen – Chuyên gia BGS Global đã tổng kết nội dung khóa học Mini MBA For Core Team với những nội dung trọng tâm cần lưu ý. Chuyên gia đã giải đáp các thắc mắc đến từ các anh/chị học viên thông qua phần thảo luận và phân tích các tình huống thực tế. Chia sẻ phương pháp hoạch định Tầm nhìn thành những hành động thực tế, truyền đạt cách thức để nhân viên hiểu rõ và thực hiện đạt được mục tiêu, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chuyên gia cũng đã hướng dẫn chi tiết về lập kế hoạch phân bổ ngân sách phù hợp cho Doanh nghiệp. Bao gồm việc đánh giá và ưu tiên các mục tiêu chiến lược, xác định các yếu tố ảnh hưởng và sử dụng nguồn lực tài chính một cách hiệu quả để đảm bảo sự phát triển và thành công bền vững cho doanh nghiệp. Đồng thời, sau khi lắng nghe những thách thức và khó khăn mà các Anh/chị học viên chia sẻ, ThS. David Tan Nguyen đã có những định hướng và hỗ trợ cụ thể để triển khai mô hình BGS Global một cách hiệu quả tại Doanh nghiệp.

Buổi tổng kết với sự giao lưu của chuyên gia BGS GLobal về các khía cạnh chính của kinh doanh và quản lý để hướng tới sự phát triển của các nhà quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ kinh doanh hiện đại. Cùng những bài học kinh nghiệm xương máu được chia sẻ chân thật từ chính trải nghiệm của ThS. David Tan Nguyen, giúp các anh/chị học viên rút ra các bài học đáng giá, cách thức giải quyết vấn đề hiệu quả cũng như xác định được những bước tiếp theo để khai phóng năng lực quản trị của doanh nghiệp mình. 

BGS Global Leadership Institute hy vọng qua khóa học Mini MBA For Core Team sẽ góp phần hỗ trợ cho các nhà quản trị trong quá trình khai phóng năng lực và phát triển Doanh nghiệp bền vững.

BGS Global Leadership Institute.