BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA KHÓA HỌC BỘ 3 QUYỀN LỰC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Tối ngày 22/08/2023, buổi học đầu tiên của chương trình đào tạo “Bộ 3 quyền lực trong quản trị nhân sự: Đánh giá năng lực, BSC – KPI, Lương 3P” đã diễn ra với sự có mặt hơn 30 anh chị học viên là CEO, giám đốc nhân sự của các công ty.

Mở đầu buổi học, ThS. David Tan Nguyen – Giám đốc chiến lược BrainMark Vietnam đã có những chia sẻ về các khó khăn quản lý đội ngũ, đánh giá năng lực nhân sự của các doanh nghiệp hiện tại, đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của Hệ thống Đánh giá năng lực trong quản trị doanh nghiệp. 

Chuyên đề Đánh giá năng lực được chia sẻ ở buổi đầu tiên giúp các anh chị học viên hiểu hơn về ý nghĩa của Hệ thống năng lực, biết cách xây dựng Từ điển Năng lực và Khung năng lực phù hợp với doanh nghiệp mình. Để dễ dàng lên chương trình đào tạo, trả lương P2 công bằng và xây dựng lộ trình thăng tiến cho nhân viên. 

Đến với khóa học “Bộ 3 quyền lực trong quản trị nhân sự: Đánh giá năng lực, BSC – KPI, Lương 3P” các anh chị học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức quản trị nhân sự với 10 chủ đề quan trọng: 

  • Năng lực và quy trình đánh giá năng lực
  • Từ điển năng lực
  • Khung năng lực & đánh giá khung năng lực
  • Phương pháp xây dựng hệ thống BrainKPI
  • Xây dựng hệ thống đánh giá BSC-KPIs
  • Thực hành xây dựng hệ thống BSC-KPIs
  • Xây dựng định chuẩn chức danh
  • Đánh giá năng lực từng nhân viên
  • Xây dựng hệ thống khung, bậc lương cho vị trí
  • Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P

BGS Global Leadership Institute xin chúc tất cả các anh chị học viên học tập hiệu quả và có những trải nghiệm tuyệt vời trong suốt khóa học!

Tham khảo chi tiết khoá học Bộ 3 quyền lực trong quản trị nhân sự Tại đây

BGS Global Leadership Institute.