KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MINI MBA FOR CORE TEAM CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG TẠI EXIMRS

Ngày 06/09/2022, Viện Lãnh đạo BGS Global đã có mặt tại công ty cổ phần Bất Động Sản EximRS để khai giảng Khóa học “Mini MBA for Core Team: Khai Phòng Năng Lực Quản Trị” cho cấp quản lý của doanh nghiệp.

Tham khóa đào tạo, về phía BGS Global gồm có:

 • ThS. David Tan Nguyen: Chủ tịch BGS Global Vietnam.
 • ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh: Giám Đốc BGS Global Vietnam

Về phía EximRS gồm có:

 • Bà Trần Thị Cẩm Tú: Tổng Giám Đốc.
 • Ông Cao Đức Chung: Phó TGĐ Thường Trực.
  Cùng các anh chị quản lý.

Trước khi bắt đầu buổi đào tạo, ThS. David Tan Nguyen và bà Trần Thị Cẩm Tú đã có những chia sẻ gửi đến đội Core Team với mong muốn tất cả anh chị thành viên tập trung hết sức lực và cùng nhau hoàn thành tốt khóa học.

Đồng thời các chuyên gia của Viện Lãnh đạo BGS Global đã cùng Ban giám đốc và các anh chị quản lý của EximRS khảo sát, phỏng vấn về tình hình công ty, các vấn đề tồn đọng gặp phải và thống nhất phương pháp phối hợp triển khai.

Chia sẻ về lý do lựa chọn khóa học này cho đội Core Team, bà Trần Thị Cẩm Tú Tổng Giám đốc EximRS cho biết: “Nền tảng quản trị và chiến lược phát triển doanh nghiệp theo mô hình quốc tế BGS Global sẽ là đòn bẩy giúp EximRS phát huy thế mạnh, tận dụng cơ hội để bứt phá doanh thu và phát triển bền vững trong những năm tới”.

Theo đó, đội ngũ Core Team của EximRS sẽ được huấn luyện về những nội dung sau:

 • Hoạch định tầm nhìn và chiến lược
 • Xây dựng & tối ưu hóa cơ cấu tổ chức
 • Xây dựng kế hoạch thực thi
 • Chiến lược Sale & Marketing
 • Xây dựng đội ngũ – Tài sản quan trọng
 • Xây dựng hệ thống qui trình vận hành
 • BSC – KPI giải pháp tối ưu đánh giá hiệu quả công việc
 • Tổng kết và trao chứng nhận giao lưu cùng doanh doanh nhân
 • Coaching 2 giờ cùng chuyên gia và tham quan doanh nghiệp

Trong buổi đào tạo, ThS. David Tan Nguyen đã hướng dẫn lý thuyết đi kèm thực hành giúp các anh chị đội Core Team hiểu rõ phương pháp thực hiện. Đồng thời, nhiều câu hỏi, thắc mắc đã được đưa ra thảo luận làm không khí buổi đào tạo trở nên vui vẻ và thú vị hơn.

BGS Global Leadership Institute.