BSC – KPIs

KPI hay bài Ca – bi – ai? Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lãnh đạo doanh nghiệp thất bại trong việc ứng dụng KPI. Nguyên nhân đầu tiên của đầu tiên là không hiểu thực sự KPI là gì, đặc biệt là ý nghĩa chữ “K” trong KPI (Key Performance Indicator). Key là cốt lõi, quan trọng, tuy nhiên lãnh đạo lại giao rất nhiều mục tiêu không quan trọng, không cần thiết và gây mất thời gian, phân tán sự tập trung trọng yếu cho những mục tiêu quan trọng.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute