Sales & Marketing

Không nhiều doanh nghiệp mà ở đó ông chủ hài lòng về “bộ ba quyền lực” tạo ra doanh thu cho công ty: “Sản phẩm – Sales – Marketing”. Vì ở mỗi khâu này luôn tồn tại những “vấn đề” cần giải quyết. Doanh nghiệp bạn cũng vậy, nhiều lần bạn cũng không hài lòng về bộ ba này.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

239 lượt xem
Đọc thử
310 lượt xem
Đọc thử
296 lượt xem
Đọc thử
280 lượt xem
Đọc thử

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute