Vision & Strategy

Kinh doanh cũng giống như việc lèo lái một con thuyền. Định hướng mũi thuyền tiến thẳng về phía trước hay phó mặc cho dòng xoáy của biển xanh xoay vòng chiếc thuyền của mình tại một chỗ, và để rồi mãi vẫn chưa thể cập bến TẦM NHÌN mà doanh nghiệp đã đặt ra trước đó. Tất cả là sự lựa chọn có tính chiến lược của người thuyền trưởng doanh nghiệp ở thời điểm ra quyết định.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute